Samoopskrba

Tijek izgradnje solarne elektrane

  1. Upit

  2. Sastavljanje informativne ponude

  3. Potvrda ponude

  4. Obilazak

  5. Izrada dokumentacije – ishođenje suglasnosti za priključenje solarne elektrane

  6. Ishođenje suglasnosti i priključenje solarne elektrane

  7. Montaža solarne elektrane

  8. Sklapanje ugovora o samoopskrbi sa željenim dobavljačem

  9. Priključenje solarne elektrane

Osigurajte si besplatnu električnu energiju i dajte svoj doprinos čišćem okolišu.

Sustav samoopskrbe funkcionira na temelju brojila koje bilježi primljenu i predanu električnu energiju. Zgrada na kojoj je postavljena solarna elektrana danju proizvodi, a noću troši električnu energiju iz mreže. Na ta način se rasterećuje električna mreža, budući da se električna energija troši na mjestu nastanka, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini.

Količina električne energije proizvedene u solarnim elektranama veća je tijekom ljetnih mjeseci nego zimi, stoga obračunsko razdoblje uključuje cijelu kalendarsku godinu. Višak energije trenutno se besplatno prenosi u mrežu. Na kraju obračunskog razdoblja (jednom godišnje – u siječnju), vrši se obračun proizvedene i utrošene električne energije. U slučaju manje uplaćenog iznosa, razlika između utrošene električne energije i naknade za mrežu doplaćuje se prema jedinstvenoj tarifi. Stoga savjetujemo investitoru da se odluči za elektranu čija je veličina primjerena potrošnji objekta.