Često postavljana pitanja

Kupcima nudimo rješenja po sistemu “ključ u ruke”, zajedno s financiranjem projekta. Tijekom 11 godina rada stekli smo bogato iskustvo na području izgradnje solarnih elektrana, obnovljivih izvora energije i njenog učinkovitog korištenja.

Da bismo sastavili  ponudu, potrebni su nam podaci o vlasniku nekretnine (ime i prezime, adresa, kontakt); podaci o mjestu postavljanja solarne elektrane (previđena lokacija elektrane, broj i obračunska snaga mjernog mjesta, godišnja potrošnja, predviđeni novi potrošači električne energije, primjerice dizalica topline, željena snaga elektrane); podaci o krovu i samoj zgradi na koju će se postaviti solarna elektrana (okvirna površina krova; orijentacija, nagib i vrsta krova – npr. jednostrešni, dvostrešni; ograničenja na krovu kao što su dimnjak, prozor, antena; vrsta i starost pokrova, slika krova s lokacijom i slika postojeće kotlovnice, godišnja potrošnja energije izražena u novčanom iznosu ili količinski za dizalicu topline.

Predviđeni životni vijek je 30 godina, a jamstveni rok za pojedine glavne komponente 25 godina. Za izvedene radove nudimo i jamstveni rok u trajanju od jedne godine.

Odnos ostane isti kao i do sada, a mi ćemo se pobrinuti o svoj potrebnoj dokumentaciji za spajanje elektrane na mrežu.

Omogućavamo vam ostvarivanje bespovratne novčane potpore u visini do 20 % priznatih troškova investicije, ali najviše 180,00 eura po 1kVA instalirane nazivne snage solarne elektrane (javni poziv Eko Sklada). U slučaju da ne želite vlastitim financijskim sredstvima graditi elektranu, nudimo vam pomoć pri dobivanju kredita preko EKO SKLADA, uz kamatu od 1,3 % + EURIBOR na rok do 10 godina, bez vlastitog ulaganja (isto vrijedi i za tvrtke). Zašto plaćati ionako obvezne mjesečne troškove električne energije distributeru kada kredit možete otplaćivati u ratama čiji je iznos skoro jednak iznosu računa za električnu energiju. U tom slučaju radi se o vašoj vlastitoj investiciji na krovu vaše zgrade, koja će vam se vratiti nakon najviše 10 godina; nakon tog vremena struju ćete imati skoro besplatno, što znači da će vaša kuća, u kombinaciji s dizalicom topline, postati skoro u potpunosti samoopskrbna.

Standardne  dimenzije  modula  su  1,7  m  x  1  m.  Težina  je  približno  18  kg. Potrebna površina nagiba krova za postavljanje solarne elektrane instalirane snage 1kWp bez prepreka (dimnjaci, krovni prozori itd.) je 6 m2.

Ako ćete u skoroj budućnosti imati dodatne potrošače (dizalice topline i sl.), možete povećati kapacitet solarne elektrane.

Višak energije trenutno se besplatno prenosi u mrežu. Na kraju obračunskog  razdoblja (jednom godišnje – u siječnju),  vrši  se  obračun  proizvedene  i utrošene  električne energije. U   slučaju   manje uplaćenog iznosa,   razlika   između   utrošene   električne   energije   i naknade za mrežu doplaćuje se prema jedinstvenoj tarifi. Fiksni  mjesečni trošak iskazan na računu za električnu energiju je, u slučaju izgrađene odgovarajuće solarne elektrane za samoopskrbu, samo priključna snaga i naknada za kogeneraciju (OIEIK) i obnovljive izvore energije (OIE). Ukupni mjesečni trošak u slučaju priključne snage od 7kW (osigurač 20 A) iznosi oko 15 eura, s uključenim PDV-om.

U slučaju postavljanja većih solarnih elektrana na poslovnim objektima prema shemi PX3, proizvedenu energiju dijelom troši sama tvrtka, a ostatak prodaje u mrežu.

Nudimo vam održavanje solarne elektrane tijekom i nakon isteka jamstvenog roka na izvedene radove. Putem nadzorne platforme imamo stalnu kontrolu nad radom svih postavljenih solarnih elektrana.

Solarne elektrane za samoopskrbu imaju na panelima ugrađene prekidače koji osiguravaju da je napon nakon isključenja postrojenja siguran za gašenje, odnosno nije veći od 50V DC (istosmjerna struja) ili 120V AC (izmjenična struja). Pri takvom naponu vatrogasci mogu ugasiti požar po standardnoj proceduri. Elektrana je izgrađena u skladu sa standardima IEC 60947 i VDE 2100-712.

U načelu, postavljanje solarne elektrane ne zahtijeva veće građevinske zahvate. Nosiva konstrukcija se montira na krov. Izmjenjivač se postavlja na mjesto zaštićeno od vremenskih nepogoda (pod nadstrešnicom ili u objektu). Spaja se na razvodni ormar na vašem objektu, u kojem se nalazi većina osigurača za ostale potrošače u objektu. U slučaju da se radi o starom električnom brojilu, potrebno ga je samo zamijeniti novim, dvotarifnim brojilom. Naša ponuda uključuje i uslugu zamjene brojila. Ukoliko želite daljinski upravljati radom elektrane putem računala ili pametnog telefona, do lokacije izmjenjivača potrebno je dovesti internetsku utičnicu ili na izmjenjivač postaviti uređaj za bežičnu komunikaciju.